Pekarske tepsije za
pizzu

Proizvode se sa ili bez perforacije, okruglog oblika i u različitim veličinama.

Ove tepsije namenjene su za pripremu i pečenje pizze u industrijskim, elektirčnim i pećima na drva.

Tepsije za pizzu - neperforirane

Dimenzije: prečnik 170 – 500 mm

Materijal: aluminijum Al Mg3

Debljina materijala: 0.8 mm

Visina stranice: 10 – 25 mm

Ostale dimenzije proizvodimo po zahtevu

Tepsija za pizzu - perforirane

Dimenzije: prečnik 100 – 500 mm

Materijal: aluminijum Al Mg3

Debljina materijala: 0.8 mm

Otvor perforacije: 3 mm

Visina stranice: 10 -25 mm

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Integrisani menadžment sistem

Svoje poslovanje i organizaciju uskladili smo prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 jer smo svesni činjenice da proizvod mora biti kvalitetan, bezbedan za upotrebu i bez negativnog uticaja na životnu sredinu.