Perforirani limovi u tablama
Džepasti otvor

Džepasti otvor perforacije se proizvodi na različitim vrstama materijala: aluminijumu, hladno i toplo valjanim, kao i pocinkovanim limovima, prohromu, bakru i mesingu. Minimalni otvor perforacije sa džepastim otvorom zavisi prevashodno od debljine samog materijala i zahtevanog rasporeda otvora.

džepasta perforacija

Džepasti otvor - naizmenična perforacija

džepasti otvor perforacija

Propusna moć perforacije
Zavisno od dimenzija otvora

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t1, t2 - Korak perforacije

b - Širina otvora

l - Dužina otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Propusna moć perforacije
Zavisno od dimenzija otvora

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t1, t2 - Korak perforacije

b - Širina otvora

l - Dužina otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

džepasta perforacija

Džepasti otvor - paralelna perforacija

džepasta perforacija

Propusna moć perforacije
Zavisno od dimenzija otvora

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t1, t2 - Korak perforacije

b - Širina otvora

l - Dužina otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Propusna moć perforacije
Zavisno od dimenzija otvora

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t1, t2 - Korak perforacije

b - Širina otvora

l - Dužina otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Preuzmite PDF sa tehničkim karakteristikama proizvoda

Priloženi PDF dokument sadrži sve rasporede perforacije sa džepastim otvorom

Primena

Kombinovanjem različitih veličina i rasporeda džepastih otvora limovi menjaju svoju funkcionalnost i stvaraju mogućnost široke primene perforiranih limova u:

    • proizvodnji sistema ventilacije
    • proizvodnji rashladnih uređaja
    • proizvodnji bele tehnike
    • poljoprivredi i agroindustriji za procese:
        • prosejavanja
        • selektovanja
        • pranja žitarica