Perforirani limovi u tablama
Šestougaoni otvor

Perforacija sa šestougaonim – heksagonalnim otvorom, proizvodi se na različitim vrstama materijala: aluminijumu, hladno i toplo valjanim kao i pocinkovanim limovima, prohromu, bakru, mesingu, kortenu, alubondu i plastici. Minimalni otvor perforacije sa šestougaonim otvorom je prečnika 6 mm, dok za maksimalnu veličinu otvora nema ograničenja.

Šestougaoni otvor - naizmenična perforacija

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t1, t2 - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t1, t2 - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Šestougaoni otvor - paralelna perforacija

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t1, t2 - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t1, t2 - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Preuzmite PDF sa tehničkim karakteristikama proizvoda

Priloženi PDF dokument sadrži sve rasporede perforacije sa šestougaonim otvorom

Primena

Zbog svojih estetskih i tehničkih karakteristika limovi perforirani šestougaonim otvorom primenjuju se u mnogim granama industrije. Kombinovanjem različitih veličina i rasporeda heksagonalnog otvora perforirani limovi menjaju svoju funkcionalnost i stvaraju mogućnost široke primene u:

    • uređenju enterijera i eksterijera
    • proizvodnji rashladnih uređaja
    • proizvodnji audio i video opreme
    • proizvodnji nameštaja i preradi drveta
    • proizvodnji bele tehnike
    • proizvodnji maski za radijatore