Perforirani limovi u tablama
Romboidni otvor

Romboidna perforacija proizvodi se na različitim vrstama materijala: aluminijumu, hladno i toplo valjanim kao i pocinkovanim limovima, prohromu, bakru, mesingu, kortenu, alubondu i plastici. Minimalni otvor romboidne perforacije, zavisi prevashodno od debljine samog materijala i kreće se u razmerama od 3 x 3 mm, dok za maksimalnu veličinu otvora nema ograničenja.

Romboidni otvor - naizmenična perforacija

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Romboidni otvor - paralelna perforacija

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Preuzmite PDF sa tehničkim karakteristikama proizvoda

Priloženi PDF dokument sadrži sve rasporede perforacije sa romboidnim otvorom

Primena

Zbog svojih estetskih i tehničkih karakteristika limovi perforirani romboidnim otvorom primenjuju se u mnogim granama industrije. Kombinovanjem različitih veličina i rasporeda romboidnih otvora perforirani limovi menjaju svoju funkcionalnost i stvaraju mogućnost široke primene u:

    • uređenju enterijera i eksterijera
    • proizvodnji rashladnih uređaja
    • proizvodnji audio i video opreme
    • proizvodnji nameštaja i preradi drveta
    • proizvodnji bele tehnike
    • proizvodnji maski za radijatore