Ravni plehovi za
pekarsku industriju

Ravni plehovi se proizvode kao duboki ili plitki, sa zatvorenim ili otvorenim bočnim stranicama, sa ili bez pregrada. Plehovi se proizvode sa ili bez perforacije.

Ravni pekarski plehovi namenjeni su za pečenje hleba, svih vrsta peciva, kifli i lepinja.

Ravni perforirani pleh

Dimenzije: 300×400, 200×600, 400×600 i 600×800 mm

Visina stranice: od 10 – 25 mm

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Duboki perforirani pleh

Dimenzije: 300×400, 200×600, 400×600 i 600×800 mm

Visina stranice: od 30 – 150 mm

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Ravni perforirani pleh - duguljasti otvor

Dimenzije: 300×400, 200×600, 400×600 i 600×800 mm

Visina stranice: od 10 – 25 mm

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Ravni pleh bez perforacije

Dimenzije: 300×400, 200×600, 400×600 i 600×800 mm

Visina stranice: od 4 – 25 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije proizvodimo po zahtevu

Duboki pleh bez perforacije

Dimenzije: 300×400, 200×600, 400×600 i 600×800 mm

Visina stranice: od 30 – 150 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije proizvodimo po zahtevu

Perforirani pleh sa pregradom

Dimenzije: 300×400, 200×600, 400×600 i 600×800 mm

Visina stranice: od 20 – 150 mm

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Pleh sa preskokom perforacije

Dimenzije: 300×400, 200×600, 400×600 i 600×800 mm

Visina stranice: od 20 – 30 mm

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Integrisani menadžment sistem

Svoje poslovanje i organizaciju uskladili smo prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 jer smo svesni činjenice da proizvod mora biti kvalitetan, bezbedan za upotrebu i bez negativnog uticaja na životnu sredinu.