Pekarski plehovi
za bagete i kifle

Proizvode se sa ili bez perforacije, sa različitim brojem ležišta, otvorenih ili zatvorenih bočniih stranica, sa ili bez pregrada i to u više dimenzija.

Ova vrsta plehova u prehrambenoj industriji namenjena je za pečenje bageta, kifli, sendvič kifli i drugih vrsta peciva.

Pleh za baget i sendvič kifle - zatvoren

Dimenzije: 400×600, 580×780, 600×800 mm

Broj ležišta: 4, 5, 7, 8, 10

Visina stranice: 30 mm

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Pleh za baget i sendvič kifle - otvoren

Dimenzije: 400×600, 580×780, 600×800 mm

Broj ležišta: 4, 5, 7, 8, 10

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Pleh za kifle

Dimenzije: 400×600, 600×800 mm

Broj ležišta: 9

Visina stranice: 30 mm

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Pleh za kifle sa pregradom

Dimenzije: 400×600, 600×800 mm

Broj ležišta: 18/36

Visina stranice: 30 mm

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Integrisani menadžment sistem

Svoje poslovanje i organizaciju uskladili smo prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 jer smo svesni činjenice da proizvod mora biti kvalitetan, bezbedan za upotrebu i bez negativnog uticaja na životnu sredinu.