Ovalni plehovi za
pekarsku industriju

Ovalni plehovi se proizvode sa ili bez perforacije, sa različitim brojem ležišta, u više dimenzija.

Ovalni plehovi za pekarsku industriju namenjeni su za pečenje hleba, vekni i svih vrsta peciva.

Ovalni pleh za hleb

Dimenzije: 400×600 mm

Broj ležišta: 4, 5

Visina stranice: 40 mm

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Ovalni pleh sa pregradom

Dimenzije: 400×600, 580×780, 600×800 mm

Broj ležišta: 8, 10, 12

Visina stranice: 40 mm

Otvor perforacije: 2 mm, 3 mm

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Ovalni pleh sa brendom firme

Dimenzije: 400×600, 580×780, 600×800 mm

Broj ležišta: 8, 10, 12

Visina stranice: 40 mm

Otvor perforacije: po zahtevu

Materijal: Al Mg3

Ostale dimenzije i veličinu otvora proizvodimo po zahtevu

Integrisani menadžment sistem

Svoje poslovanje i organizaciju uskladili smo prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 jer smo svesni činjenice da proizvod mora biti kvalitetan, bezbedan za upotrebu i bez negativnog uticaja na životnu sredinu.