Perforirani limovi u tablama
Okrugli otvor

Okrugla perforacija proizvodi se na različitim vrstama materijala: aluminijumu, hladno i toplo valjanim kao i pocinkovanim limovima, prohromu, bakru, mesingu, kortenu, alubondu i plastici. Minimalni otvor okrugle perforacije je ø0.6 mm, dok za maksimalnu veličinu otvora nema ograničenja.

okrugla perforacija naizmenicni otvor 60 ili 90 stepeni

Okrugli otvor - naizmenična perforacija 60°

okrugla perforacija šema naizmeničnog rasporeda

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

t = d + c

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

t = d + c

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

okrugla perforacija naizmenicni otvor 60 ili 90 stepeni

Okrugli otvor - naizmenična perforacija 90°

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

t = d + c

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

t = d + c

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

okrugla perforacija paralelni raspored

Okrugli otvor - paralelna perforacija

okrugla perforacija šema paralelnog otvora

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

t = d + c

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

t = d + c

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

okrugla perforacija euro raspored

Okrugli otvor - euro perforacija

okrugla perforacija šema euro raspored

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

t = d + c

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

t = d + c

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Preuzmite PDF sa tehničkim karakteristikama proizvoda

Priloženi PDF dokument sadrži sve rasporede perforacije sa okruglim otvorom

Primena

Zbog svojih estetskih i tehničkih karakteristika limovi perforirani okruglim otvorom koriste se u gotovo svim granama industrije. Kombinovanjem različitih veličina i rasporeda okruglih otvora perforirani limovi menjaju svoju funkcionalnost i stvaraju mogućnost široke primene u:

    • uređenju enterijera i eksterijera
    • metalnoj i auto industriji
    • pekarskoj i prehrambenoj industriji
    • proizvodnji  nameštaja i preradi drveta
    • proizvodnji bele tehnike i audio opreme
    • poljoprivredi i agroindustriji