Perforirani limovi u tablama
Kvadratni otvor

Kvadratna perforacija proizvodi se na različitim vrstama materijala: aluminijumu, hladno i toplo valjanim kao i pocinkovanim limovima, prohromu, bakru, mesingu, kortenu, alubondu i plastici. Minimalni otvor kvadratne perforacije, zavisi prevashodno od debljine samog materijala i kreće se od 3 x 3 mm, dok za maksimalnu veličinu otvora nema ograničenja.

kvadratna perforacija naizmenični otvor

Kvadratni otvor - naizmenična perforacija

kvadratna perforacija naizmenični otvor šema

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

kvadratna perforacija paralelni otvor

Kvadratni otvor - paralelna perforacija

kvadratna perforacija paralelni otvor šema

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Propusna moć perforacije

B - Širina materijala

L - Dužina materijala

t - Korak perforacije

d - Prečnik otvora

c - Most

M1, M2 - Margina

Fo - Propusna moć

Preuzmite PDF sa tehničkim karakteristikama proizvoda

Priloženi PDF dokument sadrži sve rasporede perforacije sa kvadratnim otvorom

Primena

Zbog svojih estetskih i tehničkih karakteristika limovi perforirani kvadratnim otvorom primenjuju se u mnogim granama industrije. Kombinovanjem različitih veličina i rasporeda kvadratnih otvora perforirani limovi menjaju svoju funkcionalnost i stvaraju mogućnost široke primene u:

    • uređenju enterijera i eksterijera
    • metalnoj i auto industriji
    • proizvodnji procesne opreme
    • proizvodnji nameštaja i preradi drveta
    • proizvodnji bele tehnike i audio opreme
    • poljoprivredi i agroindustriji